jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Blog

18 maart 2024

White paper Bekwaamheid

WHITE PAPER BEKWAAMHEID
Hierbij bieden wij de 2e white paper aan die gaat over Bekwaamheid. Zie voor de paper onder publicaties.

Peter Dona 
18 maart 2024

lees meer
29 februari 2024

Whitepaper Vitaliteit

NIEUWE PUBLICATIE: WHITE PAPER VITALITEIT

Aangeboden als aanvulling op het boek Aan de slag met duurzame inzetbaarheid uit 2020!

lees meer
8 maart 2022

Arbeidsdeskundig Onderzoek & Advies

Sinds 2018 bieden wij onder de handelsnaam Spijker ADWork arbeidsdeskundig onderzoek & advies aan. Jacqueline Spijker is een zeer ervaren gecertificeerd en geregistreerd arbeidskundige met ruime ervaring als arbeidsdekundige o.a. opgedaan bij UWV. Momenteel werkt zij als zelfstandig arbeidskundige voor o.a. UWV Arnhem, Consense Arbo, Action en Mensely. Vanaf april 2022 zal zij namens Mensely ingezet worden bij Politie Rotterdam.

lees meer
7 januari 2021

Nieuw artikel over Leiderschap

Leiderschapsmodel Quinn Re-inventend

Nieuw artikel over leiderschap in deze bizarre tijden, dat ik samen met Merlin Jurg heb geschreven. Artikel is uitgewerkt in 2 delen.
In het 1 deel beschrijven we dat het Leiderschapsoctagram van Quinn, met de 8 managementrollen, juist nu in deze tijd (met leidinggeven op afstand) zeer goed past! We laten ook zien dat dit model ook vanuit de huidige visies op leiderschap, zoals dienend leiderschap zzer bruikbaar is. In deel 2 wordt dit verder uitgewerkt aan de hand van IMAGINE- model dat Merling heeft ontwikkeld en een praktijkcase.

De artikelen zijn te vinden op de websites van HR Expand en BG Magazine.

 https://www.expand.nl/hr-blog/bevlogen-management-in-nieuwe-en-turbulente-tijden-deel-1/
 http://medexcen.nl/bevlogen-leiderschap-in-nieuwe-en-turbulente-tijden-deel-1/

Het 2e deel volgt in 2e of 3e week van januari.

Veel leesplezier toegewenst
Peter

lees meer
7 januari 2021

Workshops SPP Gemeente Vlaardingen

Workshops Strategische personeelsplanning Gemeente Vlaardingen

In december 2020 en janaurai 2021 heb ik voor het HRM- team (plus vertegenwoordiging van OR) een viertal workshops mogen geven over strategische personeelsplanning. Hoe doe je dat nu in de praktijk, welke rol heb je als HRM. En vooral met praktische tools aan de slag.

Wat een competente en enthousiaste groep HRM-ers het was super om hen hierin mee te mogen nemen.
Met dank aan Saske de Koning van Mensium (Driessen HR) voor het tot stand brengen en faciliteren van deze workshops.

Interesse in een dergelijke workshop?

Stuur een email aan peterdona@msn.com en ik neem contact met u op.

Peter Dona

lees meer
10 maart 2020

Employee Experience

Employee experience? Nee, gewoon aan de slag met duurzame inzetbaarheid!

(Duurzaam) Inzetbaar zijn is tegenwoordig ‘een reis maken’. De employee journey of experience noemen we dat in HRM-land. Onder druk van de schaarste op de arbeidsmarkt en het niet of steeds moeilijker kunnen vinden van het juiste en beschikbare talent zetten werkgevers weer hard in op het personeel dat ze al hebben. Hoe houd je ze vast en hoe houd je ze gemotiveerd, betrokken en productief? Dat is wat we de employee experience noemen (‘Binden & Boeien’ noemden we dat een paar jaar geleden). Ja, zoals je weet is HRM erg goed in het verzinnen van nieuwe termen. Misschien om de eigen onzekerheid te verbergen dat we eigenlijk niet zo goed weten hoe we het moeten aanpakken…
Meer weten lees het artikel om HR Expand, zie onderstaande link.

https://www.expand.nl/hr-blog/employee-experience-nee-gewoon-aan-de-slag-met-duurzame-inzetbaarheid/

lees meer
5 maart 2020

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid: lancering nieuw boek.

27 maart 2020
Dan is het zover. Lancering van mijn nieuwe boek over duurzame inzetbaarheid. Met als titel: Aan de slag met duurzame inzetbaarheid: van dialoog naar rendement.

lees meer
3 maart 2020

Nieuw boek duurzame inzetbaarheid

AAN DE SLAG MET DUURZAME INZETBAARHEID: VAN DIALOOG NAAR RENDEMENT!

Zo luidt de titel van dit nieuwe boek dat op praktische wijze inzicht geeft in de wereld van duurzame inzetbaarheid. En met veel toelichtende theorie, handvatten, tools en praktijkcases (o.a. VanderLande, KLM) kunt u zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Met behulp van het door Peter Dona, eerder ontwikkelde model duurzame inzetbaarheidscorecard (DISC) en de vernieuwde versie hiervan wordt de 'container' duurzame inzetbaarheid vereenvoudigd en praktisch toepasbaar gemaakt.

Het boek kent ook een apart hoofdstuk, waarin aan de hand van een praktijkcase beschreven hoe je in je eigen organisatie aan de slag kan gaan met wat ik DI-analytics heb genoemd. Wat zijn nu de kosten en baten van in te zetten interventies, en kan je hiermee een business case maken. 

Het boek biedt een schat aan bewezen en ervaren interventies op alle dimensies van duurzame inzetbaarheid.

EEN ECHT PRAKTIJKBOEK DUS!
 .

Peter

lees meer
21 september 2018

Blog over de opleiding Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid van Avans Plus

Duurzame inzetbaarheid: opleiding in de praktijk

Artikel over de opleiding duurzame inzetbaarheid, waar ik als kerndocent bij ben betrokken. In dit artikel wordt een interview weergegeven met Mike Lie A Lien, Health manager bij Vanderlande en mijzelf. Wat is onze visie op duurzame inzetbaarheid, en hoe kijkt Mike (als afgestudeerde register consultant duurzame inzetbaarheid) terug op de opleiding. Wat heeft hem gebracht.

Dank aan Mike Lie A Lien en Avans Plus.

Peter Dona 
 

lees meer
23 augustus 2018

ESF subsidie najaar 2018 en 2019

ESF SUBSIDIES DUURZAME INZETBAARHEID 2018 & 2019

De ESF-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers, is ook in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 beschikbaar. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant.

lees meer
21 augustus 2018

MKB en duurzame inzetbaarheid, een praktijkcase

ARTIKEL PRAKTIJKCASE DUURZAME INZETBAARHEID IN MKB

Onder de button Publicaties kunt u een nieuw artikel vinden over een praktijkcase duurzame inzetbaarheid in een MKB bedrijf. Hierin laten we zien hoe een succesvol traject ingezet kan worden vanaf de vraagstelling van de ondernemer tot de invoering van de oplossingen. Daarnaast laten we door middel van een business case zien wat deze interventies nu hebben opgeleverd.

Artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Richard Melse & Bianca Wassink, beide directeur van het bescheven bedrijf, Melse & Wassink en Peter de Hond, eigenaar van Fitale.

20 augustus 2018
Peter Dona

lees meer
12 juni 2018

Artikel in Expand HRM

Artikel  De Mythen van duurzame inzetbaarheid best gelezen artikel in mei 2018

Mijn artikel over de Mythen van duurzame inzetbaarheid is door de lezers van Expand HRM het meest gelezen en gewaardeerd.

Goed om te horen dat er zoveel belangstelling is voor het thema duurzame inzetbaarheid, vanuit professionele optiek.

Het artikel is te lezen op www.expand.nl  of op deze website onder artikelen.

Peter Dona

lees meer
12 juni 2018

Column in IZZ Inzicht

Column in IZZ Inzicht (no. 2 - 2018)

In het ledenblad van verzekeraar IZZ, de verzekeraar voor de zorgsector, is een interview met mij opgenomen, met als titel: KIJK OP DE ZORG!

Hierin geef ik in kort aan hoe belangrijk de dialoog is om eigenaarschap van medewerkers te versterken en daardoor echt te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Inmiddels hebben we een DI Dialoogtool ontwikkeld, waarin zowel leidinggevenden en medewerkers aan de hand van een aantal stellingen en vragen over de vier dimensies van duurzame inzetbaarheid (vitaliteit; flexibiliteit; mobiliteit en leiderschap) met elkaar in dialoog gaan. Hiervoor afgaande trainen we de leidinggevenden om vanuit een positieve manier (motivational interviewing) de dialoog tot stand te brengen.
En nemen we medewerkers in workshops mee, om met behulp van een korte zelfscan de eigen duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen. Onze ervaringen zijn dat medewerkers hierdoor zich beter in staat achten om op positieve wijze de dialoog aan te gaan.

Peter Dona

lees meer
16 mei 2018

Mythes van duurzame inzetbaarheid

Mythes van duurzame inzetbaarheid

​Vandaag artikel geplubiceerd op de website van Expand HR. Hier de link naar het artikel. Duurzame inzetbaarheid is hot, dat zien we aan de in toemende mate zichzelf benoemde gespecialiseerde adviseurs en adviesbureaus op dit gebied. Meestal komen deze niet verder dan advisering op gebied van gezondheid, of bewegen.Of in de hoek van coaching, loopbaanadvies, niets mis mee overigens, maar dan blijft het wel een aspectbenadering van een thema dat nu eenmaal om integrale aandacht vraagt. Ja, en het is een containerbegrip als je er geen grip op hebt of krijgt, maar werken met het duurzame inzetbaarheidsmodel DISC (zoals te vinden op deze website), maakt deze container als snel eenvoudig en tastbaar.

 

lees meer
17 april 2018

Artikel op Winnock

Eigenaarschap van duurzame inzetbaarheid: zo doe je dat!

​Is de titel van artikel, waarin ik ben geinterviewd over de visie op eigenaarschap. Geplaatst op winnock.nl/nieuws 

lees meer
7 maart 2018

Interview in PW

INTERVIEW OVER EIGENAARSCHAP IN HET TIJDSCHRIFT PW

​Afgelopen week geinterviewd door PW over onze visie op het thema Eigenaarschap. Een thema, dat steeds meer aan populariteit wint!. Zelfregie, zelfmanagement, self-efficacy, regie op verzuim of simpele gezegd je eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen inzetbaarheid.

​Lees hier het interview.

lees meer
21 februari 2018

De Mythen van Eigenaarschap

De Mythen van Eigenaarschap

​Eigenaarschap, eigen regie, zelfmanagement en eigen verantwoordelijkheid door de werknemer zijn tegenwoordig de issues als het gaat om de rol van de medewerker bij ziekteverzuim (Tinka van Vuuren: regie op verzuim), maar nog weinig gaat het over de rol van de medewerker t.a.v. duurzame inzetbaarheid.
​In deze blog bespreek ik de 'mythen, de verhalen' over eigenaarschap en geef hierin onze visie weer.

Peter Dona
​21 februari 2018

lees meer
21 februari 2018

Nieuwe samenwerking​Vanaf 26 februari 2018 gaat Dona HR Advies intensief samenwerken met Jacqueline Spijker, eigenaar van adviesbureau SPIJKER ADWORK.

​Hiermee breiden wij onze gezamenlijke diensten uit met advies ten aanzien van Arbeidsdeskundige Onderzoeken, Loopbaanadvisering, arbeidsmarkfitheid, re-integratie en 2e spooradviezen. Specialisatie van Jacqueline is het coaching van mensen in en naar werk bij (dreigende) uitval door kanker, stress of burnout.
​Tevens is Jacqueline verbonden als docente bij Avans Plus op het gebied van Casemanagement.

Binnenkort meer hierover op deze website.
Peter Dona

 

lees meer
11 december 2017

Agile organiseren vraagt om agile werknemers

AGILE ORGANISEREN VRAAGT OM AGILE WERKNEMERS
​Dit weekend is artikel geplaatst, op de website van PRIMO (https://primonederland.eu/agile-organiseren-vraagt-om-agile-werknemers/) dat ik samen met Jacqueline Spijker heb geschreven over de hype rondom Agile organiseren.
​Agile organiseren vraagt o.i. om werknemers die eigenaarschap nemen en uitdragen en op die manier als 'agile' werknemers de organisatie versterken en innoveren.

​Voor het artikel zie onder publicaties. 

​11 december 2017
Peter Dona

lees meer
15 november 2017

Nieuw artikel Eigenaarschap werknemers

Artikel: Nieuwe HRM ontwikkelingen gaan over eigenaarschap werknemers

​In dit artikel beschrijven we de kern van het begrip 'eigenaarschap'dat in de literatuur en onderzoeken t.a.v. duurzame inzetbaarheid steeds meer aan belang wint. Wat is eigenaarschap en kan je het ook meten en in kaart brengen.
 

lees meer
15 november 2017

Ontwikkeling van DISC 2.0

Van Duurzame inzetbaarheidsscore card (DISC) naar het DIALOOGMODEL.

​Ook onze visie en kijk op duurzame inzetbaarheid ontwikkelt zich steeds verder. Door het toepassen van de DISC in onze adviespraktijk, nu al weer 6 jaar, leren we ook welke aspecten goed werken en wat er beter zou kunnen. Dit heeft geleid tot het DIALOOGMODEL, waarin het werknemersperspectief en het werkgeversperspectief zoals dat in de DISC was beschreven verder is verfijnd.

lees meer
8 september 2017

NEN SCAN

PROFICIAT 4PS
IT- Bedrijf 4PS scoort bijna fase 3 (proactief duurzaam inzetbaarheidbeleid)!

Op 30 augustus hebben we samen met Nationale Nederlanden de resultaten van de NEN Detailscan duurzame inzetbaarheid mogen presenteren aan directie en management van IT- bedrijf 4PS!

lees meer
31 augustus 2017

Nieuwe E boeken duurzame inzetbaarheid

E- boeken duurzame inzetbaarheid

In het voorjaar 2017 hebben we samen met VGZ een E boek geschreven met als titel 'De kern van duurzame inzetbaarheid". Dit boek was gekoppeld aan een webinar, dat ik samen met Susie Wijnhoven, adviseur van VGZ heb gegeven.

Gezien het succes heeft VGZ ons de opdracht gegeven om een viertal e boeken te schrijven, elk over een dimensie van duurzame inzetbaarheid. 

lees meer
31 augustus 2017

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2017

Dit najaar wordt er door het Agentschap SZW geen ESF subsidie duurzame inzetbaarheid beschikbaar gesteld voor bedrijven. Waarschijnlijk zal dat voorjaar 2018 gaan worden.

Wel is er 12, 5 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheidprojecten maar dan voor sectoren en brancheorganisaties.

lees meer
22 februari 2017

E- Gids duurzame inzetbaarheid

E- GIDS DUURZAME INZETBAARHEID GELANCEERD!

Het Europese Agentschap voor Veiligheid & Gezondheid op de werkplek heeft een geweldig mooie en interactieve digitale gids over vele facetten van duurzame inzetbaarheid gelanceerd.
Voor iedereen die meer wil weten over duurzame inzetbaarheid, tips en achtergrondinformatie.

Peter Dona


 

lees meer
30 januari 2017

FNV pleit voor flexibel AOW

FNV op de bres voor zwaar werk en flexibel AOW

Vandaag (30 januari 2017) kwam de FNV in het nieuws door voorstellen te doen om de AOW op een andere manier vorm te geven. De FNV heeft het dan over een vorm van flexibel pensioen, en koppelt dit aan fysiek zwaar werk.

Op zich een goed initiatief, maar kijkt de FNV niet te eenzijdig en te beperkt naar het fenomeen 'zwaar werk'. En wordt het niet tijd deze term aan de huidige stand van zaken te verbinden, waarin met name mentaal zwaar werk onderbelicht wordt en blijft.

lees meer
12 januari 2017

Webinar Duurzame inzetbaarheid volgens het boekje!

WEBINAR OVER DUURZAME INZETBAARHEID MET VGZ

Afgelopen dinsdag, 10 januari samen met Susie Wijnhoven met succes een webinar over duurzame inzetbaarheid gepresenteerd (150 aanmeldingen).

Peter Dona

lees meer
22 december 2016

HR trends 2017

Onderzoek ADP & Berenschot 2017

Dit onderzoek laat zien dat de kerndienstverlening van Dona HR Advies ook voor 2017 de trending topics zijn en blijven.
Duurzame inzetbaarheid neemt steeds meer in belang toe, en staat voor 2017 op nummer 1, gevolgd door strategische personeelsplanning. Ook HR analytics wordt de komende jaren steeds belangrijker.

Des te belangrijker dat u als organisatie met deze thema's aan de slag gaat. Dona  HR Advies kan u hierbij ondersteunen om vooral effectief en werkend beleid en instrumentarium te ontwikkele.

lees meer
21 december 2016

Webinar Uw duurzame inzetbaarheidsbeleid volgens het boekje!

WEBINAR DUURZAME INZETBAARHEID
Op 10 januari 2016 organiseert VGZ i.s.m. Peter Dona een webinar over duurzame inzetbaarheid, met als titel; 'Uw duurzame inzetbaarheidsbeleid volgens het boekje". Zie hiervoor deze link  www.vgz.nl/webinardi

 

lees meer
21 december 2016

Privacyregels ziekteverzuim zorgt niet voor betere dialoog werkgever en werknemer

De afgelopen weken is er het nodige te doen op sociale media over privacyregels bij ziekteverzuim en de visie van de NVAB hierop. M.i. wordt het er allemaal niet duidelijker en eenvoudiger op, en lijkt het dat de lobby van de medici succesvol is gebleken. Maar zorgt dit nu voor die hoognodige dialoog tussen leidinggevende en medewerker, of leidt dat eerder tot een verslechtering hiervan?

lees meer
22 september 2016

Workshop NVP/Avans+/NEN

Workshop 'De Harde Kant van HRM'  voor leden van NVP in samenwerking met Avans Plus en NEN. Gisteren succesvol en inspirerende workshop mogen geven over de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en HR Analytics. De cijferkant van HRM.

lees meer
1 september 2016

Learning Agility

Learning Agilty als belangrijk factor binnen duurzame inzetbaarheid. Artikel voor Avans Plus geplaatst op o.a. duurzameinzetbaarheid van vakmedianet.

lees meer
6 januari 2016

Presentatie ESF subsidietraject

MINDER WERKDRUK, MEER VEERKRACHT
In bijgaande artikel geeft Re-integratiebedrijf Keerpunt inzicht over het door hen afgeronde ESF subsidietraject 2014-2015. Peter Dona, was hierbij als extern adviseur betrokken en heeft Keerpunt hierin begeleidt.

lees meer
6 januari 2016

De klant moet in het gesprek de pijn voelen

DE KLANT MOET IN HET GESPREK DE PIJN VOELEN
Titel van het artikel dat​ verschenen is in het Assurantie Magazine tijdschrift, met als special Schade en risicomanagement ( jaargang 37, december 2015, pagina's 20-23.

lees meer
10 november 2015

ESF Subsidie

AANVRAGEN ESF SUBSIDIE DUURZAME INZETBAARHEID
 
19 november was de datum waarop weer ESF subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid aangevraagd konden worden.
 
U kunt nog tot 13 november aanvragen indienen bij Agentschap SZW!​

lees meer
10 november 2015

Masterclasses Professionaliseren HRM

Masterclasses Professionaliseren HRM Gemeenten West Brabant
Afgelopen vrijdag (6 november 2015) gestart​ met 2e groep HRM adviseurs van aantal gemeenten in West Brabant, met professionaliseringsprogramma vanuit Avans Plus.

lees meer
24 september 2015

MKB Nederland over duurzame inzetbaarheid

VOORZITTER MKB NEDERLAND IN NIEUWSUUR OVER DUURZAME INZETBAARHEID
 
Vorige week was van Straalen, voorzitter MKB Nederland in het NPO programma Nieuwsuur en sprak daar over oudere werknemers, langer door werken maar vooral over duurzame inzetbaarheid.

lees meer
17 september 2015

Verzekeraars presteren niet beter dan UWV!?

Vandaag, 17 september 2015, colomn verschenen op BG magazine: "Verzekeraars presteren niet beter dan UWV!?

lees meer
10 september 2015

CPB over rol verzekeraars bij re-integratie

Verzekeraars presteren niet beter m.b.t. preventie en re-integratie dan het UWV!
Een constatering die beschreven wordt in het CPB rapport: "Verzekeraars aan zet: verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid', dat vorige week is gepubliceerd. In de pers zien we dat dat er af en toe leuk gespeeld wordt met taal, en wordt de strekking eerder, 'de verzekeraars doen het slechter dan het UWV'!
Ik stel dat dit een niet geheel juiste constatering is gezien de grote verschillen tussen het publieke UWV en de private verzekeraars.

lees meer
30 juli 2015

Factor arbeid is essentieel bij bedrijfscontinuiteit

Vandaag gepubliceerd op de website van Equens het interview van Marcel Woutersen met Peter Dona over arbeid en bedrijfscontinuiteit.

lees meer
22 juli 2015

NEN Webscan duurzame inzetbaarheid

BELEIDSDIAGNOSE DUURZAME INZETBAARHEID
Zicht en inzicht krijgen in uw duurzame inzetbaarheidsbeleid met de NEN webscan duurzame inzetbaarheid!
 

lees meer
21 juli 2015

ARTIKEL OP VGZ WEBSITE

ARTIKEL OP VGZ WEBSITE
"Wat belangrijk is in HR analytics, is de stap van meten naar voorspellen. Dan kun je ook beter inschatten wat het rendement is."

lees meer
20 juli 2015

Nieuwe (verlenging) van de ESF subsidies

20 JULI 2015

NIEUWE ESF SUBSIDIE DUURZAME INZETBAARHEID OKTOBER 2015

lees meer
16 juli 2015

Recensie boek

16 JULI 2015

Recensie van Martin van Staveren verschenen over ons boek 'Verzekeren kan altijd nog op managementboek.nl
 

lees meer
10 juli 2015

Interview vakmedianet VGZ

INTERVIEW VGZ OP VAKMEDIANET HOE VOORSPELT U DE INZETBAARHEID VAN UW WERKNEMERS

lees meer
1 juli 2015

BOEK GEREED!

Het boek 'Verzekeren kan altijd nog!' is te bestellen op www.nen.nl

lees meer
24 juni 2015

Artikel in Assurantiemagazine

Assurantiemagazine van 23 juni 2015 besteed aandacht aan verschijnen boek 'Verzekeren kan altijd nog! Handboek voor risicomanagement en bedrijfscontinuiteit met een artikel met de titel: Menselijk kapitaal is de belangrijkste factor van bedrijfscontinuïteit’.

lees meer
 • Keerpunt
 • Scalda
 • Rivas
 • BOS Logistics
 • Amphia Ziekenhuis
 • Gemeente Rotterdam
 • Heijmans
 • savant zorg
 • a.hak
 • Melse Wassink
 • Brabant Water
 • VGZ
 • Gemeente Den Helder
 • Rechtspraak
 • KLM
 • Maasstad
 • IAK
 • NUON
 • Nunner Logistics
 • Gemeente Tiel
 • Nationale nederlanden
 • Burrows
 • Bieze Food Group
 • ROC A12
 • Renewi
 • Unive
 • Politie Nederland
 • VDL
 • Vanderlande
 • IZZ
 • ROC Midden Brabant
 • Gemeente Roosendaal
 • ONVZ
 • D en D
Copyright 2024 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement