info@donahradvies.nl +31 (0)6 25047586

Onze visie

ONZE VISIE: HUMAN CONTINUITY MANAGEMENT

De kern in onze visie is het uitgangspunt dat gezonde,vitale en vooral wendbare organisaties ontstaan door gezonde, vitale en wendbare werknemers. Gelijkwaardigheid naast gelijke en gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer is hierbij een cruciaal gegeven. Of anders gezegd: goed werkgeverschap versus goed werknemerschap. Dit draagt bij aan een gezonde en toekomstgerichte continuiteit van bedrijf of organisatie. Dit betekent dan ook dat personeel in onze visie dé essentiele factor is waarmee organisaties continuiteit kunnen realiseren. Met andere woorden, de werknemer is de menselijke factor om de continuiteit van de organisatie te realiseren en te waarborgen.

Dat betekent tegelijkertijd dat deze cruciale factor risico's met zich mee kan brengen.
In welke mate is de menselijke factor in de praktijk ook daadwerkelijk een duurzaam continuiteitsfactor?

Onze adviesaanpak is er dan ook op gericht deze risico's voor u als opdrachtgever niet alleen inzichtelijk te maken, maar vooral u te adviseren hoe u deze risico's kunt voorkomen (preventie), danwel reduceren of aan te pakken. Hiervoor maken we gebruik van ons model en aanpak ten aanzien van duurzame inzetbaarheid ( de duurzame inzetbaarheidscorecard©, DISC) waarmee we (mogelijke) risico's inzichtelijk maken door middel van vier dimensies (twee vanuit het werkgeversperspectief:culltuur/leiderschap en mobiliteit; en twee vanuit het werknemerspespectief: gezondheid/vitaliteit en flexibiliteit. Zie voor verdere informatie bij "ONZE WERKWIJZE".

Samen met u, stellen we een risicoanalyse en uw ambities op, en en werken dit uit in een beknopt risicorapport, inclusief benchmarkanalyse, kosten en batenanalyse en verbeterinterventies. Hiermee ontvangt u een helder en vooral concreet plan tot verbetering.
 

 • Bieze Food Group
 • IAK
 • BOS Logistics
 • VGZ
 • IZZ
 • KLM
 • Unive
 • ONVZ
 • Maasstad
 • a.hak
 • D en D
 • Burrows
 • Nationale nederlanden
 • Gemeente Rotterdam
 • savant zorg
 • Politie Nederland
 • Vanderlande
 • Melse Wassink
 • Nunner Logistics
 • ROC Midden Brabant
 • VDL
 • Amphia Ziekenhuis
 • Heijmans
 • Rivas
 • Rechtspraak
 • ROC A12
 • NUON
 • Brabant Water
 • Scalda
 • Gemeente Den Helder
 • Renewi
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Roosendaal
 • Keerpunt
Copyright 2020 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement