jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Onze visie

ONZE VISIE: INTEGRAAL DUURZAME INZETBAARHEID

De kern in onze visie is het uitgangspunt dat gezonde,vitale en vooral wendbare organisaties ontstaan door gezonde, vitale, wendbare en veerkrachtige werknemers. Gelijkwaardigheid naast gelijke en gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer is hierbij een cruciaal gegeven. Of anders gezegd: goed werkgeverschap versus goed werknemerschap. Dit draagt bij aan een gezonde en toekomstgerichte continuiteit van bedrijf of organisatie. Dit betekent dan ook dat personeel in onze visie dé essentiele factor is waarmee organisaties continuiteit kunnen realiseren. Met andere woorden, de werknemer is de menselijke factor om de continuiteit van de organisatie te realiseren en te waarborgen.

Dat betekent tegelijkertijd dat deze cruciale factor risico's met zich mee kan brengen. Dus ook als het met de medewerker minder goed gaat, door ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, of dat er sprake is van het re-integreren in het werk, of op zoek moet naar ander werk.

Onze adviesaanpak is er dan ook op gericht deze risico's voor u als opdrachtgever niet alleen inzichtelijk te maken, maar vooral u te adviseren hoe u deze risico's kunt voorkomen (preventie), danwel reduceren of aan te pakken. Hiervoor maken we gebruik van het door ons ontwikkelde model duurzame inzetbaarheid, waarin we 4 dimensies onderscheiden:

1. De Vitale medewerker (gezondheid & vitaliteit)
2. De Bekwame medewerker (Flexibiliteit)
3. De Wendbare medewerker (Mobiliteit)
4. De Veerkrachtige medewerker (Cultuur & Leiderschap).

Deze 4 dimensie van durzame inzetbaarheid, en waarin DIALOOG de kern vormt bepalen voor ons in welke mate er sprake kan en zal zijn van duurzame inzetbaarheid.

Psychologisch Eigenaarschap vormt de wijze waarop medewerkers, willen, kunnen en mogen eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen inzetbaarheid. Of dit nu gaat om de eigen vitaliteit, het opdoen van kennis en ervaring, het leren van nieuwe vaardigheden. Of je talenten gebruiken, in de eigen organisatie of elders. En de mate waarin men zich betroken voelt bij de organisatie, en werkplezier ervaart. Dit door vooral te DOEN!.
Leidinggevenden in onze visie werken vanuit een dienend leiderschapsconcept waardoor de dialoog met medewerkers een grotere kans van slagen zal hebben. Een leidinggevende die coacht, inspireert, motiveert en durft los te laten.

Juist in zaken als langdruig verzuim, arbeidsongeschiktheid  zien we nog te vaak dat het in organisaties ontbreekt aan eigenaarschap en dienend leiderschap.

 

 • BOS Logistics
 • Vanderlande
 • Politie Nederland
 • a.hak
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Roosendaal
 • Renewi
 • NUON
 • Nationale nederlanden
 • Nunner Logistics
 • Burrows
 • Unive
 • IAK
 • VGZ
 • Heijmans
 • Bieze Food Group
 • Keerpunt
 • ONVZ
 • ROC A12
 • Scalda
 • Gemeente Rotterdam
 • ROC Midden Brabant
 • savant zorg
 • VDL
 • Rivas
 • D en D
 • Amphia Ziekenhuis
 • Brabant Water
 • KLM
 • Maasstad
 • Melse Wassink
 • Gemeente Den Helder
 • Rechtspraak
 • IZZ
Copyright 2024 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement