jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Werkwijze

DUURZAME INZETBAARHEID ALS KERN VAN HET HRM-BELEID

In onze visie is duurzame inzetbaarheid gelijk aan professioneel en strategisch HRM-beleid. In die zin zien wij dit dan ook als fundament in hoe wij naar organisaties en haar medewerkers kijken.

In 2020 hebben we het in 2012 ontwikkelde duurzame inzetbaarheidsmodel (DISC) vernieuwd en aangepast naar de huidige tijd en ontwikkelingen, en met name de dialoog, het eigenaarschap en dienend leiderschap geintegreerd in het model.


Geintegreerd Duurzame Inzetbaarheidsmodel (© Dona, 2020-2022)


Het bovenstaande geintegreerde dialoogmodel duurzame inzetbaarheid wordt uitvoerig beschreven in ons  boek: Aan de slag met duurzame inzetbaarheid, Boom, 2020.

In onze arbeidsdeskundige dienstverlening en verzuimbegeleiding ligt de nadruk altijd op maatwerk en is gericht op adviezen waarmee werkgever en werknemer samen verder kunnen met verzuimbegeleiding en re-integratie, binnen de kaders van wet en regelgeving.  Persoonlijke aandacht, creativiteit; professioneel en menselijk zijn daarbij kernbegrippen!  

 • Keerpunt
 • ONVZ
 • Bieze Food Group
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tiel
 • BOS Logistics
 • IAK
 • ROC A12
 • Melse Wassink
 • VDL
 • Burrows
 • Heijmans
 • Nationale nederlanden
 • Scalda
 • Renewi
 • Gemeente Roosendaal
 • Vanderlande
 • Unive
 • NUON
 • Nunner Logistics
 • ROC Midden Brabant
 • D en D
 • Amphia Ziekenhuis
 • VGZ
 • Brabant Water
 • KLM
 • savant zorg
 • Gemeente Den Helder
 • Maasstad
 • Rechtspraak
 • Politie Nederland
 • IZZ
 • a.hak
 • Rivas
Copyright 2022 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement