jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Expertise & Diensten

Met onze jarenlange ervaring in het oplossen van vraagstukken op het gebied van organisatiestrategie, bedrijfsvoering en het versterken en benutten van menselijk kapitaal, hebben we inmiddels een aantal instrumenten en methodieken ontwikkeld, waarmee we ons onderscheiden op de markt.

Om te beginnen geven we brede vraaggestuurde maatwerkadvisering op dit vlak.
De Human Continuity Management aanpak van Dona HR Advies is dan er ook op gericht om op samenhangende en geïntegreerde wijze het menselijk kapitaal in uw organisatie te ontwikkelen, versterken en optimaliseren zodat uw organisatie nog beter in staat is in te kunnen spelen op de markt- & klantvragen

Bij onderzoek kunt u denken aan (strategische) risico-analyses (ook financiele risico analyses op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid), werkbeleving en werkdrukonderzoeken, betrokkenheid en bevlogenheid onderzoeken.

Met de duurzame inzetbaarheid benchmark voor vrijwel alle branches, waarover Dona HR Advies beschikt, kunnen we voor uw organisatie een 'maatwerk benchmark' bieden, waarin we ruim 150 KPI's hebben opgenomen! U krijgt hiermee een beeld waar uw organisatie staat t.o.v. uw concurrenten en vergelijkbare bedrijven ten aanzien van vier dimensies van duurzame inzetbaarheid.

Als adviesbureau hebben we in de afgelopen 12 jaar de nodige ervaring opgedaan met het uitvoeren van projecten strategische personeelsplanning (SPP).
De kern van onze visie is dat SPP niet OVER medewerkers moet gaan maar vooral MET de medewerkers.
Wij kunnen uw leidinggevenden, managers, HRM en OR opleiden, trainen en professionaliseren bij het toepassen van SPP in uw organisatie. Maar we kunnen u ook adviseren over een aan te schaffen methodiek of systeem SPP.
 

 • Scalda
 • Amphia Ziekenhuis
 • D en D
 • Nationale nederlanden
 • Rivas
 • Vanderlande
 • Brabant Water
 • Unive
 • Burrows
 • Bieze Food Group
 • Gemeente Den Helder
 • a.hak
 • Heijmans
 • Gemeente Tiel
 • savant zorg
 • Rechtspraak
 • ROC Midden Brabant
 • VDL
 • IZZ
 • NUON
 • Maasstad
 • ROC A12
 • VGZ
 • BOS Logistics
 • KLM
 • Gemeente Roosendaal
 • Renewi
 • Gemeente Rotterdam
 • Keerpunt
 • Nunner Logistics
 • Politie Nederland
 • IAK
 • Melse Wassink
 • ONVZ
Copyright 2024 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement