jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Over ons

DONA HR ADVIES & Spijker ADWork is een consultancy maatschaporganisatie die adviseert op het snijvlak van HRM,  duurzame inzetbaarheid en Arbeidsdeskundig onderzoek en advies.

HRM & Organisatie Advies

Als zeer ervaren adviseurs ondersteunen en adviseren we organisaties, directies, management, leidinggevenden, HRM en medewerkers bij vraagstukken op het gebied van  effectieve interventies op gebied van duurzame inzetbaarheid, inrichten verzuimmanagement en arbobeleid, onderzoeken m.b.t. werkdruk, betrokkenheid en bevlogenheid en andere HRM vraagstukken. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen en inrichten van business cases (kosten en baten) duurzame inzetbaarheid. Hierbij kunnen we gebruik maken van een in eigen beheer ontwikkelde database van KPI en Benchmark data. Hierbij ondersteunen we organisaties bij het praktisch inrichten en toepassen van HR-Analytics.

Arbeidsdeskundig Onderzoek & Advies

Onze diensten betreffen o.a. :
- Arbeidsdeskundige onderzoeken spoor 1
- Overige arbeidsdeskundige advisering en dienstverlening
- Loopbaanadvisering en -coaching
- Verzuimpreventie en begeleiding
- Training, workshops en opleiding
- Re-integratiebegeleiding in en naar werk (spoor 1 en spoor 2)
- ​Outplacementbegeleiding

DONA HR ADVIES is opgericht in 2010 door Peter Dona, na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest als HRM adviseur, consultant, directeur en onderzoeker. Hierdoor beschikken we over ervaringen niet alleen vanuit de advieskant, maar ook als lijnmanager.
Zo is Peter werkzaam geweest als HRM manager bij de Haagse Tramweg Maatschappij (HTM), Consultant bij ArboNed, BMC & Business Fit-ality. Ook werkte hij als regiodirecteur en directeur Consultancy bij Arbo Unie en als senior onderzoeker en adviseur bij TNO. In deze 30 jaar heeft Peter organisaties in vrijwel alle sectoren en branches mogen adviseren. Van gemeentelijke organisaties, energiebedrijven, productiebedrijven tot ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en verzekeraars.

Naast zijn adviespraktijk is Peter sinds 2006 als docent verbonden aan Avans+, zelfstandig onderdeel van Avans Hogeschool, waarin (Post) HBO opleidingen worden verzorgd. Voor Avans+ is Peter mede grondlegger en docent van de enige registeropleiding in Nederland op het gebied van Integraal gezondheidsmanagement / duurzame inzetbaarheid, de Masteropleiding Integraal Gezondheid Management (RAIGM). Daarnaast is hij betrokken bij opleidingen als Master of HRM, HR trends en strategische personeelsplanning en sturen op Human Capital. Vanaf eind 2021 is hij als bestuurslid betrokken bij de Beroepsfederatie Radi.

Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan op gebieden als HRM, duurzame inzetbaarheid, risicomanagement en strategische personeelsplanning. Na de publicatie van 2 eerdere boeken "Aan zet met inzet"(2012) en "Het werkstressalfabet"(2014), Risicomanagement, bedrijfscontinuiteit en duurzame inzetbaarheid en is uitgegeven door de NEN (2015). De titel luidt: "Verzekeren kan altijd nog!".
In 2020 is zijn 4e boek verschenen: "Aan de slag met duurzame inzetbaarheid", waarin zowel de theorie als de praktijk zijn geintegreerd. Het boek bevat de nodige tools en cases, en is uitgegeven door Boom.

Jacqueline Spijker/ SPIJKER ADWORK

Op 1 maart 2018 is Jacqueline gestart met Spijker ADWork waarin zij als gecertificeerd en geregistreerd Arbeidsdeskundige, organisaties, leidinggevenden en werknemers adviseert op gebied van arbeidsgeschiktheiid, ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast is zij als Docent voor de opleiding Casemanagemnent (RCCM/CROV) verbonden aan Avans Plus.

Jacqueline is een vakbekwame, gedreven en inventieve professional met uitstekende sociale vaardigheden en zeer ruime ervaring op het vlak van mens en organisatie in diverse rollen:
- gercertificeerd refister arbeidsdeskundige,
- re-integratie- en verzuimbegeleider,
- erkend (VESB) stress en burnout  cq mentale veerkracht coach
- loopbaan- en ontwikkelcoach,
- manager,
- trainer,
- docent
- adviseur.

In haar coachrollen heeft zij 2 specialismen, namelijk
- Stress en Burn-outcoaching, preventie en versterking mentale veerkracht
- Begeleiding van mensen met kanker in en naar werk.

http://youtu.be/9Wi78nYbrtc
Deelname aan filmpje voor het NVvA congres bij het 40 jarig bestaan, waarin zij samen met een collega arbeidsdeskundige is geïnterviewd over het thema “kanker & werk”

Als ervaren loopbaanadviseur en re-integratiecoach in zowel spoor 1 als spoor 2 begeleidt zij zowel werkgever als werknemer gedurende de loondoorbetalingsperiode bij verzuim en het voorkomen van verzuim.

Jacqueline begon haar loopbaan in het welzijnswerk als maatschappelijk werkster binnen met name de crisisopvang en het jongerenwerk, waar zij al veel te maken kreeg met stress en spanningsklachten bij clienten.

Na een kort uitstapje naar ICT, werkte zij ruim 10 jaar als manager bij een  Zorgverzekeraar, waar zij de positie en specifieke verantwoordelijkheden van een leidinggevende aan de lijve heeft mogen ervaren, wat in haar huidige advies en coachwerk goed van pas komt!

Daarna volgde 11 jaar ervaring als Arbeidsdeskundige bij UWV, waar zij zowel claimbeoordeling als re-integratie, alsook het beoordelen van re-integratie inspanningen en het behandelen van deskundigenoordelen heeft gedaan.

De wetten WAO, Wajong, WIA, WAZ en ZW heeft zij als Arbeidsdekundige bij UWV mogen uitvoeren. 

Vervolgens werkte zij in een commerciële organisatie voor in- door en uitstroom van personeel in de rol van Arbeidsdeskundige, Loopbaanadviseur, Coach en Trainer voordat zij begin 2018 voor zichzelf begon.

Als zelfstandige heeft zij voor verschillende UWV- kantoren als arbeidskundige gewerkt (Tiel, Eindhoven, Arnhem). Vanaf 16 april 2022 zal ze als arbeidskundige worden ingezet bij de Politieorganisatie Rotterdam.
 

 • Bieze Food Group
 • Heijmans
 • ROC Midden Brabant
 • Vanderlande
 • Gemeente Rotterdam
 • Politie Nederland
 • Nunner Logistics
 • ONVZ
 • Melse Wassink
 • savant zorg
 • Scalda
 • NUON
 • Renewi
 • Keerpunt
 • Gemeente Den Helder
 • Burrows
 • ROC A12
 • Nationale nederlanden
 • Unive
 • KLM
 • Gemeente Tiel
 • Brabant Water
 • a.hak
 • VGZ
 • IZZ
 • VDL
 • BOS Logistics
 • Amphia Ziekenhuis
 • IAK
 • Maasstad
 • Rechtspraak
 • D en D
 • Rivas
 • Gemeente Roosendaal
Copyright 2024 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement