jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Benchmarking

BENCHMARKING

Dona HR beschikt over een duurzame inzetbaarheid benchmark voor vrijwel alle branches. Hiermee kunnen we voor uw organisatie een 'maatwerk benchmark' bieden, waarin we niet alleen een algemeen beeld schetsen maar u ook kunnen ondersteunen om uw organisatie wendbaarder te maken en uw werknemers veerkrachtiger, bekwamer en vitaler.

In deze benchmark hebben we ruim 150 KPI's opgenomen verdeeld over de vier dimensies van duurzame inzetbaarheid en kunnen we u een beeld geven waar uw organisatie staat t.o.v. uw concurrenten en vergelijkbare bedrijven.

Wij doen dat aan de hand van 8 benchmark thema's in het voorbeeld van een risicoanalyse van een productiebedrijf. Thema's als de netto inzetbaarheidsfactor, veranderbereidheid van uw werknemers, de betrokkenheid en bevlogenheid en kostenfactor.In bovenstaand voorbeeld ziet u (percentages scores per dimensie) hoe het desbetreffende productiebedrijf scoort t.o.v. andere bedrijven in de branche.

 • Gemeente Roosendaal
 • IZZ
 • Brabant Water
 • Gemeente Tiel
 • BOS Logistics
 • Burrows
 • savant zorg
 • IAK
 • Melse Wassink
 • Heijmans
 • VDL
 • Rechtspraak
 • Amphia Ziekenhuis
 • KLM
 • VGZ
 • ONVZ
 • ROC Midden Brabant
 • Unive
 • a.hak
 • Nunner Logistics
 • Maasstad
 • Scalda
 • Gemeente Rotterdam
 • Vanderlande
 • D en D
 • ROC A12
 • Bieze Food Group
 • Keerpunt
 • Renewi
 • Gemeente Den Helder
 • Rivas
 • NUON
 • Politie Nederland
 • Nationale nederlanden
Copyright 2023 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement