jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Onderzoek

ONDERZOEK

Strategische risico onderzoeken
Veel van onze adviesopdrachten starten of eindigen met een onderzoeksvraagstuk. Strategische verkenning,  een branchegericht onderzoek, HR risicoaudit, effect- c.q. rendementmetingen en benchmarks zijn hiervan voorbeelden. Wij doen met name risico onderzoeken op het brede gebied van bedrijfsgezondheidszorg, kosten en baten van duurzame inzetbaarheid, het inzetten van arbodiensten en het rendement hiervan in vrijwel alle branches en bedrijfstakken. Wij doen dat zowel op wetenschappelijke als evidenced based niveau.

Enkele voorbeelden van onderzoeken voor onze opdrachtgevers:

 • Voor verzekeraar IZZ hebben wij in 2014 & 2015 sector risicoanalyses opgesteld voor de sectoren Ziekenhuizen, Verpleeg, Verzorging en Thuiszorg, GGZ, Jeugdzorg en de Gehandicaptenzorg.
 • Voor verzekeraar ONVZ hebben we in 2014 o.a. een benchmarkanalyse gemaakt t.b.v. de juridische dienstverleningbranche.
 • Voor een grote verzekeraar hebben we branche risicorapporten opgesteld voor o.a. Transport, Zakelijke dienstverlening, Horeca, Bouwsector.
 • Voor BG magazine hebben we in 2013 onderzoek verricht naar de meest gehanteerde medewerker-onderzoeken, zoals de werkvermogenmonitor, WEB model, BPR-toolbox e.d. (zie ook bij publicaties & downloads).
Werkbeleving en werkdrukonderzoeken
Werkdruk, het ervaren van werkdruk en andere psychosociale arbeidsrisico's (agressie en geweld, pesten en intimidatie, diversiteit) zijn specifieke maatwerkonderzoeken die wij voor onze opdrachtgevers regelmatig uit voeren. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk bewezen instrumenten en onderzoekstechnieken zoals online vragenlijsten en testmateriaal. Hierbij is onze praktische insteek deze altijd te vertalen naar verbeteringen en rendementsoplossingen en hierin zowel de werkgever als de werknemer actief te betrekken in de analyse en oplossingen. Bij het vastellen en interpreteren van de onderzoeksresultaten maken we gebruik van de DONA HR DISC BENCHMARK, waarmee we voor vrijwel alle branches vergelijkingen kunnen maken hoe het staat met het ziekteverzuim, de WIA/WGA instroom, opleidingsinvesteringen etc. om zo effectieve interventies te kunnen inzetten die de mogelijke problemen ook daadwerkelijk oplossen. Doordat we in onze onderzoeken gebruik maken van het meten van het werkvermogen (workability index) van werknemers, maken wij het risico op productiviteitsverlies inzichtelijk en adviseren we op hoe dit productiviteitsverlies te herstellen en te verbeteren.

Betrokkenheid en bevlogenheidsonderzoeken
Succesvolle organisaties werken met bevlogen (medewerker is intinsiek gemotiveerd in zijn werk) en betrokken (de medewerker is trots en betrokken met zijn organisatie) medewerkers. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat bevlogen medewerkers 18% productiever zijn en ruim 25% minder verzuimen. Ze zijn bovendien  klantgerichter en innovatiever.
Wilt u weten hoe het staat met de betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers en wat u kunt doen om dit te versterken en zo bij te dragen aan het succes van uw eigen organisatie, vraag dan aan ons om samen met u onderzoek te verrichten en interventies in te zetten. Bij de betrokken en bevlogenheidsonderzoeken maken wij gebruik van wetenschappelijke gefundeerde onderzoeksmethoden zoals de Werkstressoren en Energiemeting (WEB model), de Utrechtse Burn-Out Schaal (UBOS) en de Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES). Op dit gebied werken we samen met gerenommeerde partijen zoals PreventNed, Triple i, Eforis en Schouten & Nelissen.

Financiele risicoanalyse ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
De kosten van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer nemen steeds meer toe. Voor MKB bedrijven betekent dit vaak een zware wissel op het bedrijf, de medewerkers en op omzet en de winst. De wetgeving wordt steeds ingewikkelder en ook voor flexwerkers loopt u als werkgever steeds meer risico.
Als u inzicht wilt hebben in de mogelijke financiele risico's van uw zieke en arbeidsongeschikte werknemers en als u wilt weten hoe lang u het loon en (verhoogde) premies moet doorbetalen en welke oplossingen er zijn, neem dan contact op met ons. Op dit terrein werken we samen met partners op gebied van verzekeringen en risico's (Fitale Advies), arbodienstverlening en bedrijfsartsen (Occure BV) en andere partners. 

 • Renewi
 • Gemeente Roosendaal
 • KLM
 • IZZ
 • Maasstad
 • Scalda
 • Amphia Ziekenhuis
 • IAK
 • VGZ
 • Brabant Water
 • Rechtspraak
 • Nationale nederlanden
 • VDL
 • ROC A12
 • Gemeente Tiel
 • Burrows
 • savant zorg
 • Melse Wassink
 • Politie Nederland
 • Gemeente Rotterdam
 • ONVZ
 • Gemeente Den Helder
 • D en D
 • BOS Logistics
 • ROC Midden Brabant
 • Keerpunt
 • Nunner Logistics
 • a.hak
 • Rivas
 • Unive
 • Vanderlande
 • NUON
 • Heijmans
 • Bieze Food Group
Copyright 2024 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement